Een veilige toekomst voor de Nederlandse Delta

Met de aanbieding van het advies van de Deltacommissie aan het kabinet op 3 september 2008, hield de Deltacommissie op te bestaan. Het advies werd door het kabinet overgenomen en heeft geresulteerd in een Deltawet, Deltaprogramma, Deltafonds en deltacommissaris. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.deltacommissaris.nl

Bekijk contactgegevens deltacommissaris

Aan de watergang geboren,
aan de grote stroom getogen,
met verholen het vermogen
om zijn tijdingen te horen,
om de maningen van zijn gronden
na te stamelen bij monde,

blijf ik het verbond bewaren.
Bij de wereld in gebreke
blijf ik naar het water aarden;
mag ik met het water spreken,
ademen zijn ademhalen,
zijn voorzeggingen vertalen.

Fragment uit: Het Sterreschip
door Ida Gerhardt
Verzamelde Gedichten II
Athenaeum-Polak & van Gennep
Amsterdam 1992