Doel

1Het doel van de Deltacommissie was om begin september 2008 een advies uit te brengen aan het kabinet. Het advies was een lange termijn visie op hoe Nederland waterveilig is en blijft, een visie over de wijze waarop Nederland kan omgaan met de gevolgen van klimaatveranderingen tot 2100 en verder - met een doorkijk naar 2200. In het advies†stonden strategieŽn voor een samenhangende aanpak voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust en het achterland. Dit was noodzakelijk omdat Nederland nog meer dan nu al het geval is, te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering.

2Een tweede doel was een gevoel van urgentie overbrengen. Nederland is nu veilig. Maar we moeten nu maatregelen nemen die niet alleen veiligheid garanderen voor de korte termijn zeg tot 2050. Maar ook voor de lange termijn. Het doel van de Deltacommissie was aangeven dat het urgent is om nu aan de slag te gaan, zodat ook toekomstige generaties hier veilig en comfortabel kunnen wonen, werken en leven.

3Een derde doel was dat het toenmalige kabinet Balkenende het advies zou overnemen en vertalen in maatregelen die Nederland waterveilig maken voor de lange termijn.

Het advies is door het kabinet overgenomen en verwerkt in het eerste Nationaal Waterplan. De Deltacommissie is ontbonden en het advies is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verder uitgewerkt. Sinds 2011 is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Er is een Deltawet opgesteld die 1 februari 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden en die 1 januari 2012 van kracht is geworden. Hiermee krijgen het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris een wettelijke basis. De opzet van het Deltaprogramma is voorbereid in 2009 en met het aantreden van de deltacommissaris Wim Kuijken, op 1 februari 2010 van start gegaan. De maatregelen van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden uit het Deltaprogramma gefinancierd. Zie www.deltacommissaris.nl.