De Leden   |   Andries Heidema

Ir. A.P. Heidema is geboren in Haren (provincie Groningen). Hij studeerde af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, afstudeerrichting Cultuurtechniek.

Loopbaan:

  • Burgemeester Van Deventer sinds 1 juli 2007
  • Burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, 2004-2007
  • Raadslid en later als wethouder in Zoetermeer, 1990-2004.
    In Zoetermeer had hij o.a. stedelijk beheer, water en milieu en wijkbeheer in het pakket.
  • Eerdere functies waren onder meer die van projectmanager bij het ministerie van VROM voor reconstructieprojecten landelijk gebied

Heidema is onder meer:

  • Voorzitter van Vereniging Stadswerk Nederland, een beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving c.q. het beheer van de stad.