De Leden   |   Bart Parmet

Ir. B.W.A.H. Parmet (1966) was secretaris van de Deltacommissie. In die functie is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het zevenkoppige secretariaat.

Loopbaan

Sinds 2010 Directeur Staf Deltacommissaris, daarvoor:

  • Secretaris Deltacommissie
  • Procesmanager Kennis en Innovatie bij het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Hoofd van de afdeling Veiligheid en Wateroverlast, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Hoofd van de afdeling Waterkeren bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat
  • Hoofd van de afdeling Monitoring van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
  • Nauw betrokken bij de hoogwatervoorspellingen, tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995
  • Publicist over de effecten van klimaatverandering en van menselijke ingrepen voor de Rijn en de Maas