De Ledenááá|áááCees Veerman

De huidige functie van Prof.dr. C.P. Veerman is bijzonder hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum en de Universiteit van Tilburg.

Loopbaan

 • Leraar economie en bedrijfseconomie aan een scholengemeenschap, van 1971 tot 1976
 • Boer (akkerbouwer) in Goudswaard, Nieuw-Beijerland (Z.H.) en Frankrijk voor de verbouw van aardappelen en bieten
 • Lid gemeenteraad van Nieuw-Beijerland, van 1973 tot 1 januari 1980
 • Lid gemeenteraad van Korendijk, van 29 april 1986 tot 1 mei 1990
 • Fractievoorzitter CDA,. gemeenteraad van Korendijk, van april 1986 tot april 1990
 • Wetenschappelijk (hoofd)medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Universitair hoofddocent economie, Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft en Interfaculteit Bedrijfskunde Erasmus Universiteit te Rotterdam
 • Buitengewoon hoogleraar agrarische bedrijfseconomie en -sociologie, Katholieke Universiteit Brabant, van 1989 tot juli 2002
 • Buitengewoon hoogleraar agribusiness, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1990 tot 1997
 • Voorzitter college van bestuur Wageningen Universiteit en Researchcentrum, van 1997 tot januari 2002
 • Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 (drie kabinetsperiodes).
 • Bijzonder hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Universiteit van Tilburg, vanaf maart 2007

Veerman is onder meer:

 • Voorzitter Vereniging Natuurmonumenten, vanaf 12 mei 2007
 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Nederland, vanaf juni 2007
 • Voorzitter Meta-evaluatiecommissie Kwaliteitszorg Wetenschappelijk Onderzoek, vanaf juli 2007
 • Lid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad), van 1990 tot 1993
 • Voorzitter Nationale Co÷peratieve Raad voor Land- en Tuinbouw
 • Voorzitter DLO-LEI. (Landbouw Economisch Instituut)
 • Bestuursvoorzitter Verenigde Tuinbouwveilingen
 • Lid dagelijks bestuur Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
 • Waarnemend dijkgraaf Waterschap De Grote Waard
 • Lid Raad van Advies Moret, Ernst & Young
 • Lid Commissie Noodoverloopgebieden (commissie-Luteijn), tot mei 2002