De Ledenááá|áááIneke Bakker

Ir. Ineke M. Bakker (1952) studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen met als afstudeerrichting Tuin- en Landschapsarchitectuur

Loopbaan

  • Algemeen directeur dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving bij de gemeente Rotterdam (2007)
  • Directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2001-2007)
  • Plaatsvervangend Directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor de Rijks Planologische dienst (1999-2001)
  • Directeur Stadsontwikkeling/Grondbedrijf, gemeente Dordrecht (1996-1999)
  • Sectormanager Stadsbeheer bij de dienst stadsontwikkeling / Grondbedrijf, gemeente Dordrecht (1995-1996)
  • Sectorhoofd Ruimtelijke Ordening en Beheer bij de gemeente Rotterdam voor de deelgemeente Delfshaven (in opbouw) en vervolgens hoofd van de beleidsdienst van de deelgemeente Delfshaven, tevens plaatsvervangend deelgemeentesecretaris (1990-1994)
  • Projectco÷rdinator stadsvernieuwing bij de gemeente Rotterdam, Dienstenstructuur Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (1986-1990)
  • Extern deskundige stadsvernieuwing te Rotterdam, tevens stafmedewerker bij het Rotterdams Overleg Bewonersorganisaties (1981-1986)
  • Adviseur bij Stedenbouwkundig Bureau ir. F.J. Zandvoort (1978-1981)