De Leden   |   Louise Fresco

Prof.dr. ir. L.O. Fresco is sinds 1 juni 2006 universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Loopbaan

  • Assistant Director-General op het Agricultural Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome, sinds 2000. In deze functie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale publieke debat over life sciences en duurzame ontwikkeling.
  • Directeur onderzoek bij de FAO, vanaf 1997
  • Distinguished Professor aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum, waar zij tussen 1991 en 1997 hoogleraar plantaardige productiesystemen was. Zij promoveerde in 1986 cum laude aan Wageningen Universiteit op cassaveproductie in Afrika. Zij is buitenlands lid van de Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in Stockholm, Zweden en corresponderend lid van de Real Academia de Ingenierķa te Madrid, Spanje. Aan de Universiteit Leiden bezette zij tijdens het academisch jaar 2005-2006 de Cleveringa-leerstoel. Zij was lid van diverse internationale en nationale adviesorganen, waaronder voorzitter van de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO, 1996-1997).

Fresco is onder meer:

  • Nauw betrokken bij het werk van de Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR).
  • Medeoprichter van het Land Use and Land Cover Change project (LUCC) van de International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) en van de research school Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC).
  • Lid van The Trilateral Commission.
  • Lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland.
  • Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad geweest (juni 2007 - maart 2008).
  • Lid van de Raad van Toezicht van de United Nations University in Tokyo, sinds mei 2007

Louise Fresco hield in het najaar van 2006 de Duisenberg Lecture in Singapore. De lezing is gepubliceerd onder de titel Biomass for food or fuel: Is there a dilemma? Louise Fresco heeft een indrukwekkende lijst wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Ook buiten de wetenschap publiceert Fresco. Zij schreef columns in de onderwijs- en wetenschapbijlagen van NRC Handelsblad en literaire kritieken in Het Parool en Vrij Nederland. Bij uitgeverij Prometheus verschenen van haar hand drie romans, een bundel essays en het essay Schaduwdenkers en Lichtzoekers (Huizinga-lezing 1998).