De Leden†††|†††Marcel Stive

Prof.dr. ir. M.J.F. Stive behaalde zijn ingenieursdiploma Civiele Techniek in 1977 en zijn doctorstitel in 1988, beiden aan de Technische Universiteit Delft.

Loopbaan

 • Leidinggevende aan het internationale EU Erasmus Mundus MSc programma Coastal and Marine Engineering and Management, sinds 2006
 • Wetenschappelijk directeur van het Water Research Centre Delft, sinds 2003
 • Voltijdse leerstoel Kustwaterbouwkunde aan de Faculteit van Civiele Techniek en Geowetenschappen, in 2001
 • Deeltijdhoogleraar Kustmorfodynamica aan de Technische Universiteit Delft van 1994 tot 2000
 • Bijzonder hoogleraar aan de Universitat Polytecnica de Catalunya te Barcelona, 1992 en 1993
 • Teamlid, teamleider en adviseur bij het Waterloopkundig Laboratorium, 30 jaar ervaring in onderzoek en ontwerp op het terrein van de waterbouwkunde, kustmorfodynamica, biogeomorfologie en kust- en estuarienbeheer. Deze ervaring bestrijkt projecten in Europa, AziŽ, Afrika en Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, gebruik makend van veldwerk, laboratoriumexperimenten en numerieke modellen

Stive is onder meer:

 • Lid van het Expertise Netwerk waterkeren
 • Lid van het gebiedsbestuur van NWO - Aard- en Levenswetenschappen
 • Lid van de Commissie van Toezicht van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek
 • Adviseur van vele Nederlandse projecten in de kustzone, zoals verdieping Westerschelde, Maasvlakte 2, verdieping Eems-Dollard en de versterking van de zwakke schakels.
 • Publicist (Hirsch factor 12) over een breed scala van onderwerpen, variŽrend van geologie tot waterbouwkunde en kustbeheer.

Home page: http://www.xs4all.nl/~stive51