Werkwijze

  • wetenschap
  • maatschappij
  • bestuur

De commissie heeft voor haar opdracht gebruik gemaakt van actuele wetenschappelijke studies. Daarmee kon zij een goed beeld vormen van klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en†de gevolgen hiervan voor de kust, het achterland en het rivierengebied. Over de mate waarin de zeespiegel kan stijgen, heeft de commissie een team van internationale onderzoekers gevraagd de toentertijd laatste stand der wetenschap aan te leveren; de zee speelt tenslotte een cruciale rol in de veiligheid van Nederland.

Ook heeft de commissie zich laten informeren over de sociale, maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Wat betekent het voor Nederland als we niets doen, ons beperken tot de meest noodzakelijke maatregelen, of ons tot het uiterste beveiligen? Wat gebeurt er met natuur? Wat zijn de kosten? Wat zijn de demografische vooruitzichten voor 2100? Tientallen wetenschappers hebben hun licht laten schijnen op de vele vragen die beantwoord moesten worden om het advies te kunnen maken.

Naast wetenschappelijke inbreng heeft de commissie bijeenkomsten georganiseerd waarin zij zich heeft laten voeden door aanwezigen over mogelijkheden, zorgen en ideeŽn. Er zijn honderden ideeŽn van burgers, ambtenaren, deskundigen en gewoon geÔnteresseerden boven water gekomen die de commissie heeft bestudeerd en gewogen om ze wel of niet een rol te laten spelen in het advies.

Tenslotte is de commissie het land in getrokken. Commissievoorzitter Cees Veerman is in diverse provincies geweest (Provinciale Staten), heeft zijn licht opgestoken bij de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vertegenwoordigers van de politiek, ingenieursbureaus. Ook is er contact en overleg geweest met BelgiŽ en Duitsland.
De commissieleden hebben advies gevraagd van deskundigen op financieel, bestuurlijk en staatsrechtelijk gebied. Uitvoering van het advies moest tenslotte financieel haalbaar zijn en passen in het staatsbestel met de bestuurlijke mogelijkheden die Nederland heeft.