Contact

Met de aanbieding van het advies van de Deltacommissie aan het kabinet op 3 september 2008, hield de Deltacommissie op te bestaan. Het advies werd door het kabinet overgenomen en heeft geresulteerd in een Deltawet, Deltaprogramma, Deltafonds en deltacommissaris. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.deltacommissaris.nl

Contactgegevens deltacommissaris

Bezoekadres:
Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag

Postadres:
Postbus 90653
2509 LR Den Haag

Tel.nr: (070) 456 78 73

www.deltacommissaris.nl