FAQ | Na de Deltacommissie

Bestaat de Deltacommissie nog?

Met de aanbieding van het advies aan het kabinet op 8 september 2008, hield de Deltacommissie formeel op te bestaan. In de loop van 2009 zijn nog activiteiten ondernomen door de individuele leden, maar niet onder de naam van de Deltacommissie.

Wat is er na september 2008 gebeurd met het advies?

Het advies is door het kabinet overgenomen en verwerkt in het eerste Nationaal Waterplan. De Deltacommissie is ontbonden en het advies is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verder uitgewerkt. Sinds 2011 is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Er is een Deltawet opgesteld die 1 februari 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden en die 1 januari 2012 van kracht is geworden. Hiermee krijgen het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris een wettelijke basis. De opzet van het Deltaprogramma is voorbereid in 2009 en met het aantreden van de deltacommissaris Wim Kuijken, op 1 februari 2010 van start gegaan. De maatregelen van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden uit het Deltaprogramma gefinancierd. Zie www.deltacommissaris.nl. De Deltawet is op 1 januari 2012 in werking getreden.