FAQááá|áááAanpak/werkwijze

Wat was de aanpak van de commissie?

Goed laten informeren, door de maatschappij, de wetenschap en de bestuurders. Goed nadenken en proberen buiten bestaande kaders over oplossingen te denken. Denken aan combinatie van oplossingen. De kennis en kunde die aanwezig is in Nederland goed gebruiken. Ook buitenlandse kennis gebruiken, van bijvoorbeeld onze buurstaten en elders in de wereld.

Werden maatschappelijke instanties/organisaties betrokken in het adviestraject?

Ja, er zijn consultatierondes en workshops geweest en de Deltacommissie voerde gesprekken met deskundigen op nationaal en internationaal niveau. Het is belangrijk om te weten wat er speelt in de samenleving. De verschillende bestuurslagen in Nederland (gemeenten, provincies, waterschappen) werden geconsulteerd en ge´nformeerd. Maar de kern van het advies is denkkracht en creativiteit, niet overleg.