FAQ | Sceptici

Is het wel zo zeker dat het klimaat drastisch verandert?

Klimaatverandering is ingezet, de gevolgen merken we nu al. De zeespiegel stijgt, de temperatuur is gestegen, neerslagpatronen zijn veranderd. De Deltacommissie stelt dit gegeven niet ter discussie het is een feit. Om met de gevolgen hiervan voor de veiligheid van Nederland op de lange termijn om te kunnen gaan, stelt de Deltacommissie nu een advies op.

Er zijn deskundigen die beweren dat het wel losloopt met klimaatverandering, hoe is de Deltacommissie daar mee omgegaan?

Er zijn mensen die dit beweren, maar weinig deskundigen doen dit. De Deltacommissie stelde klimaatverandering niet ter discussie. Het is een feit. Als we niets doen, zijn we op termijn niet veilig. De Deltacommissie hanteert het voorzorgsprincipe en wil voorkomen dat investeringen worden vernietigd. Financieel is het mogelijk, maar er moet niet worden gewacht tot 2050. De Deltacommissie is met een visie gekomen. Niet alles hoeft morgen gerealiseerd te worden. Er is flexibiliteit mogelijk en nodig. Valt het mee, kunnen we minder snel gaan. Valt het tegen, dan moet alles sneller. En het is beter voorbereid te zijn dan verrast te worden. Zeker waar het overstromingen betreft. Een overstroming nu zou tot vele tienduizenden slachtoffers en grote maatschappelijke ontwrichting leiden.