FAQáá |áá Organisatie

Er circuleerden verschillende namen?

De Deltacommissie (ook wel commissie Veerman genoemd) heette officieel Staatscommissie voor Duurzame Kustontwikkeling .

Wanneer was de Deltacommissie actief?

Van september 2007 to september 2008.

Wie had de commissie ingesteld?

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken hadden deze staatscommissie namens het kabinet ingesteld.

Wat is bijzonder aan een staatscommissie?

Een staatscommissie wordt door de regering ingesteld (via een minister of staatssecretaris) en gevraagd haar te adviseren over een specifiek probleem.

Wat werd verwacht van de Deltacommissie?

Een advies over hoe Nederland om moet gaan met klimaatverandering; hoe ons land veilig kan zijn in 2100 en daarna, gezien de te verwachten zeespiegelstijging en de toename van neerslag met als gevolg hoge rivierafvoeren. Het kabinet verwachtte dat de Deltacommissie een integrale visie presenteerde over waterveiligheid voor de lange termijn.

Wat was precies de opdracht aan de Deltacommissie?

Voor de komende eeuw inzicht geven:

  • in de te verwachten zeespiegelstijging;
  • in de wisselwerking daarvan met de afvoer van grote Nederlandse rivieren;
  • in andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse Delta

Op basis daarvan heeft de commissie het kabinet een strategie aangeboden waarin samenhang tussen deze onderwerpen is en waarmee kan worden gewerkt aan een duurzame ontwikkeling. Veiligheid is de leidraad, maar er is ook gekeken naar maatschappelijke meerwaarde en verschillende functies.

Waar richtte de commissie zich op?

Het advies was gericht op de Nederlandse Delta. De hele kust: van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. en het rivierengebied. Kortom op heel Nederland.

Is Nederland onveilig op de lange termijn?

Niet als we nu maatregelen nemen die gebaseerd zijn op een visie. Er is altijd werk aan de delta. De zeespiegel stijgt, het klimaat verandert, weersextremen nemen en we verwachten ook veranderingen in hoge Ún lage rivierafvoeren. De kans op overstromingen neemt met een factor tien toe als de zeespiegel zeventig centimeter stijgt. Ongeveer 60% van Nederland is overstroombaar en daar wordt ook zo'n 60 procent van het Bruto Nationaal Product zo'n 300 miljard euro - verdiend. De meeste Nederlanders wonen beneden NAP - en dat aantal zal eerder toe dan afnemen in de toekomst. Zeespiegelstijging en andere klimatologische ontwikkelingen vragen om anticiperend beleid. Daarom is er inmiddels een Deltawet, een Deltaprogramma, een Deltafonds en een deltacommissaris. Zie www.deltacommissaris.nl.