FAQ   |   Uitgangspunten

Richtte de Deltacommissie zich net als de eerste Deltacommissie vooral op Zeeland?

Nee, de commissie heeft zich op de hele Delta, op heel Nederland gericht.

De Deltacommissie richtte zich op de lange termijn?

Ja. Op de lange termijn (tot 2100-2200) is de vraag of de bestaande wijze van hoogwaterbescherming de beste strategie is. Om niet verrast te worden is het van groot belang dat nú problemen en mogelijke beleidsrichtingen worden verkend. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe kleiner de (ruimtelijke) mogelijkheden zijn voor duurzame aanpassingen. Door nu te handelen kan worden voorkomen dat op lange termijn maatschappelijk zeer ingrijpende en kostbare oplossingen nodig zijn. En met lange termijn visie kun je je maatregelen nu richting geven, toekomstbestendig uitvoeren.

Moeten we ons in Nederland zorgen maken, is er een acuut probleem?

Nee, geen paniek, er is geen acuut probleem, wel een urgente ontwikkeling waar we nu al op moeten inspelen. Er komt wat aan, daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Maar er is tijd, we hebben middelen en kennis.En er is altijd werk aan onze delta. We willen de volgende ramp voorkomen en daarom werken we in het Deltaprogramma aan maatregelen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. En is de uitvoering en financiering van het Deltaprogramma vastgelegd in een Deltawet. Zie www.deltacommissaris.nl.

Is het advies wetenschappelijk onderbouwd?

Ja. De Deltacommissie heeft zelf onderzoek laten uitvoeren over de zeespiegelstijging door nationale en internationale topwetenschappers. Daarnaast zijn de belangrijkste Nederlandse onderzoeksinstituten geconsulteerd.