Toekomst

De integrale visie van de Deltacommissie voor een waterveilig Nederland voor 2100 en verder was er een waarmee Nederland de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kan bieden.

Na de aanbieding op 3 september 2008 is de rol van de Deltacommissie formeel afgerond. Het advies is door het kabinet overgenomen en verwerkt in het eerste Nationaal Waterplan. De Deltacommissie is ontbonden en het advies is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verder uitgewerkt. Sinds 2011 is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Er is een Deltawet opgesteld die 1 februari 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden en die 1 januari 2012 van kracht is geworden. Hiermee krijgen het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris een wettelijke basis. De opzet van het Deltaprogramma is voorbereid in 2009 en met het aantreden van de deltacommissaris Wim Kuijken, op 1 februari 2010 van start gegaan. De maatregelen van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden uit het Deltaprogramma gefinancierd. Zie voor verdere informatie www.deltacommissaris.nl