login »

Copyrights

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren;
  • afgeleide werken maken;

onder de volgende voorwaarden:

  • naamsvermelding: de gebruiker dient de naam of andere aanduiding van de maker te vermelden;
  • niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken;
  • bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden;
  • de gebruiker mag uitsluitend afstand doen van één of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.