login »
21 maart 2024

Nieuwsbrief vAms

De VNG heeft een nieuwsbrief uitgebracht over het Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws, bijeenkomsten en publicaties.

Inhoud

Zo besteedt dit nummer van de nieuwsbrief onder meer aandacht aan:

  • Regiobijeenkomsten in april
  • Webinars terugkijken
  • Webinars aanmelden
  • Leergang 'Organiseren privacy en gegevensdeling: zo doe je dat!'

Links