login »
22 januari 2024

Maatschappelijke kosten en baten integrale aanpak van complexe casuïstiek

Het ZVH Midden-Brabant heeft onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke kosten en baten van de integrale aanpak van complexe casuïstiek in de regio. Aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte aan meer inzicht bij de partners van het ZVH.

Onderzoeksvragen

Voor het onderzoek formuleerde het ZVH Midden-Brabant de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke ketenpartners ondervinden het meeste effect van de integrale aanpak van complexe casuïstiek? Mist het Zorg- en Veiligheidshuis partners kijkende naar de effecten en maatschappelijke kosten?
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten van de integrale aanpak complexe casuïstiek en bij welke partners/financiers liggen deze kosten? En wat betekent dit voor openbare orde/overlast en leefbaarheid/veiligheid voor de inwoners van Midden-Brabant?
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten wanneer het ZVH geen integrale aanpak van complexe casuïstiek toepast(e) en bij welke partners/financiers liggen deze kosten? En wat betekent dit voor openbare orde/overlast en leefbaarheid/veiligheid voor de inwoners van Midden-Brabant?

Concrete positieve effecten

Het onderzoek bevestigt het beeld dat met complexe casuïstiek hoge maatschappelijke kosten zijn gemoeid. Tevens maakt het duidelijk dat integrale regie concrete positieve effecten oplevert, met mogelijk cijfermatig te onderbouwen maatschappelijk rendement.

Tegelijk blijft het beroep op het team Complexe Casuïstiek onverminderd hoog. Regisseurs en ketenpartners signaleren vooralsnog een toename van complexe casuïstiek, zowel in aantal als mate van complexiteit. Complexe casussen zorgen voor een substantieel veiligheidsrisico als er vanuit het eigen domein wordt gewerkt.

Kans op duurzaam effect

Dit legitimeert een blijvende, verbindende inzet van het team Complexe Casuïstiek. Daarbij vraagt zorgcasuïstiek in verhouding tot veiligheidscasuïstiek een grotere investering, maar vergroot integrale regie wel de kans op een duurzaam effect en daarmee een beperking van de maatschappelijke kosten.

Downloads