login »
09 februari 2023

Online magazine Zorg & Veiligheid

Zorg&Sociaalweb heeft een magazine uitgebracht: Zorg & Veiligheid twee werelden, één opgave. Het magazine bevat onder meer een interview met Monique Kollau (ZVH Westelijke Mijnstreek) en organisatiefilosoof Hans Licht over de regierol van Zorg- en Veiligheidshuizen.

Beschrijving

Huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit, drank- en drugsmisbruik, mensen met verward of onbegrepen gedrag die zichzelf of anderen in gevaar brengen: het zijn complexe zaken die ons allemaal raken. Vanwege onderliggende oorzaken is de inzet van handhaving en strafrecht alléén bij deze casussen vaak onvoldoende. Dit vraagt om samenwerking tussen zorg en veiligheid. Niet alleen om deze problematiek het hoofd te bieden, maar ook om overlast en criminaliteit vroegtijdig te signaleren en integraal aan te kunnen pakken.

Samenbrengen domeinen
Het samenbrengen van deze twee domeinen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Beide sectoren hebben een verschillende manier van werken en een heel andere dynamiek en cultuur. Het vraagt veel van professionals, met soms frustraties en onbegrip tot gevolg. Hoe houd je de regie en voorkom je dat er naar elkaar wordt gewezen? Hoe faciliteer je deze samenwerking, op zowel regionaal als gemeentelijk niveau?

Zorg- en Veiligheidshuizen
Er gaat al veel goed. Er zijn talloze initiatieven, zoals de Zorg- en Veiligheidshuizen en het Amsterdamse Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Toch lijkt er altijd iets te wringen, stelt bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht Hans Boutellier in het magazine. “Er wordt vaak met argusogen naar elkaar gekeken. Daarbij spelen organisatiebelangen, maar ook mensbeelden een rol.” Goede samenwerking is volgens Boutellier als een jazzorkest. “De pianist hoeft niet op de trompet te blazen, maar moet wel naar de trompettist luisteren en zijn of haar instrument erop afstemmen. In het gezamenlijke proces maakt men de muziek”.

Samenwerking
De Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen laten zien dat een intensivering van de samenwerking een positieve invloed heeft op de zorg- en veiligheidsketen. In een gesprek zoomen teammanager Monique Kollau en organisatiefilosoof Hans Licht in op de regierol van Zorg- en Veiligheidshuizen. Zij merken op dat deze samenwerkingsverbanden een vraagstuk proberen op te lossen waar de hele publieke sector mee worstelt.

Organisatie

Zorg&Sociaalweb

Links